Fant døde lam blant levende dyr: Nå er bøndene tiltalt