– Samarbeidet med det samiske samfunnet er ikke bare en plikt, men en stor ære