Retter kraftig kritikk mot Frp for å ta opp Bjørn Lund-saken