Slik skal de skjerme naboene når veiarbeidet starter

foto