Da Gro hørte hvordan ungdom i faresonen for å droppe ut hadde det, klarte hun ikke slutte å forske

foto