Etterspurte handling: – Sperringene er farligere enn lekeapparatene

foto