Det har sammenheng med vedlikehold av annonsesystemet.