Politiet i Harstad har nettopp presentert en statistikk som bør være en øyeåpner for mange. For politiet, for ungdommen og ikke minst for foreldre og foresatte.

Det er alvorlig når antall alvorlige narkotikaovertredelser øker med 60 prosent i løpet av en treårsperiode. Når kriminalitetsåret 2017 er oppsummert, viser statistikken at det har vært 261 narkotikaovertredelser i Harstad. Tallet er isolert sett urovekkende, men utviklingen er skremmende. At antallet grove narkosaker er stabilt på 4-5, bøter ikke på dette. Ungdommens lefling med narkotika starter i det små, og derfor er det avgjørende at politiet har ekstrem fokus på ungdom i en potensiell rekrutteringsfase. For som på alle andre områder, handler det om å ta ondet ved roten.

Forklaringene på økningen er selvsagt flere. Det kan være at politiets arbeid har gitt bedre uttelling, men det kan også skyldes at det forebyggende arbeidet har vært forsømt over tid, slik at narkotikamiljøet i byen har fått vokse seg større. Politiet uttaler selv at det i høst har vært målrettet innsats mot unge rusmisbrukere og førstegangsbrukere. Det er bra. Men hvis det i dette også ligger en erkjennelse av at det forebyggende arbeidet har vært haltende, og sågar nedprioritert de siste par årene, er det alt annet enn bra. Dessverre er det grunn til å tro at det siste er en sterkt medvirkende årsak.

I alle fall er det viktig at man nå tar tak og setter mer ressurser inn i det arbeidet som har dokumentert effekt. Å være synlig på skoler og i ungdomsmiljøet generelt, har en forebyggende effekt som for alvor blir synlig når politiet presenterer urovekkende tall, slik de gjorde denne uken.

Men politiet alene løser ikke dette problemet. Her må også foresatte komme på banen. Foreldre må ta ansvar og involvere seg mer i ungdommens gjøren og laden. Det er ikke nødvendigvis populært, men det er nødvendig. Av hensyn til alle parter.