Møtet fant sted i forsamlingshuset Trudvang, og næringsrådgiver Per-Åge Nygård i Harstad kommune sa seg fornøyd etter møtet.

Flere av kommunens politikere var til stede, og formålet med møtet er å skape en mulighetsstudie for øyriket. Målet er å øke antall arbeidsplasser, og legge til rette for ny næring i øyene som tidligere var Bjarkøy kommune.

Historisk

- Trudvang var i sin tid møteplass i forbindelse med næringsplanarbeidet i gamle Bjarkøy kommune, og det var ekstra artig å samle såpass mange på samme plass for å diskutere mulighetsbildet for øyriket, sier Nygård.

Ordfører Marianne Bremnes sa seg også godt fornøyd, og mente hun ble møtt med konstruktivt engasjement.

- Dette kan vi få mye ut av, og jeg gleder meg til å se på innspillene som kom under møtet. Jeg er sikker på at det er mange nye ideer som vi må se mer detaljert på.

Viktig for regionen

Også næringssjef Bjørn Akselsen var fornøyd.

- Det var fantastisk godt oppmøte, både fra innbyggere, feriehuseiere. Dette blir nyttige innspill til vårt videre arbeid med næringsutvikling i regionen, sier Akselsen og legger til:

- Øyriket er særdeles viktig for harstadregionens posisjon i viktige nasjonale næringer, særlig innen havbruk og reiseliv. Innenfor disse vil det skje mye i årene som kommer.

Rådgiver for næring i Harstad kommune, Per-Åge Nygård, var fornøyd med engasjementet han og Bjørn Akselsen (bak) opplevde på Bjarkøy. Foto: Øivind Arvola
Folkemøtet på Bjarkøy om mulighetene i øyriket. Rundt 70 personer var med på møtet. Foto: Øivind Arvola
Ordfører Marianne Bremnes ønsker velkommen til folkemøtet om mulighetene i øyriket. Foto: Øivind Arvola