I dette intervjuet forteller han om 50 år på isen, og hvilke ambisjoner han har for de kommende årene.