Her kan du lese siste utgave av 68,47N.

Sentrum av Harstad er inne i en skjebnetid. Det har som i mange andre byer vokst fram på bakgrunn av industri knyttet til havet – derav beliggenheten. Og i et billøst samfunn var det mest praktisk at man bygde tett og arealeffektivt, da varer og passasjerer ofte kom sjøveien. I dag er kanskje det viktigste spørsmålet i sentrumsutvikling hvor langt man skal gå for å tilrettelegge for biltrafikk. Bilen har dessuten medført etableringen av kjøpesentre utenfor sentrum – og nå er frykten at de skal utarme sentrum. For et levende

foto
Erling Dokk Holm.

sentrum kan ikke bare overleve på service og opplevelser. Det må legges til rette for handel også. Det er ekspert på byutvikling Erling Dokk Holm klart på. Han er også tydelig på at folk må bo i sentrum.

En oppsummering viser at det bor nesten 1200 mennesker i det som defineres som sentrum i kommunes planer (det er forventet sentrumssiden av Hålogalandsgate, fra byskillet i sør til St. Olavs gate ned ved Utheim pub i nord). Det kan dobles i løpet av noen år. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Harstad i 2040 har vokst med knapt 3000 mennesker. I forarbeidene til sentrumsplanen er det innenfor en radius på en kilometer fra Harstad byterminal, funnet areal som kan gi plass til 650–750 leiligheter. Behovet er opp mot 1500 leiligheter.

foto
Sverre Utvåg Foto: Øivind Arvola

En av dem som skal bygge ut noe av disse leilighetene er Sverre Utvåg. Han er største eiendomseier i Harstad sentrum, og et av hans prosjekter er klar til byggestart så snart sentrumsplanen er vedtatt. Den har han og de som ønsker å satse i sentrum, ventet på i flere år. Det eneste som kan stoppe prosjektene, er en videre utsettelse av planen

Når den blir vedtatt, vil den vil legge premissene for hva man kan gjøre i sentrum.

Men bylivet skapes ikke primært av byggehøyder, arealplanlegging og statistikk. Det skapes av folkene som bor der.

I første utgave av 68,47N var vi inne på tre spørsmål der svarene definerer byen:

  • Hvem er der?

  • Hva er der?

  • Hva skjer?

For at byen skal være et godt sted å være – og ikke bare ett transittsted – må den ha en verdi i seg selv. Det er her byens befolkning har sitt samlingssted og rom for felles opplevelser. Men det rommet må fylles med innhold som er så unikt at folk ønsker å komme til sentrum. Derfor ønsker Harstad Tidende gjennom dette magasinet å ta opp

foto
Gunnar Reppen Foto: Øivind Arvola

tråden fra et 15 år gammelt prosjekt – å samle gode ideer for Harstads videre utvikling. Gjennom Ht.no kan nå alle komme med innspill for en bedre by og kommune. Vi har i denne utgaven gjengitt noe av det som kom opp i 2001 – og hentet inn noen nye innspill.

Med dette lille dypdykket i sentrumsutviklingen ble vi imponert over hvem og hva som er her, og hva som skjer på våre breddegrader, rundt 68.47N. Blir du?

foto
Høstens utgave av 68,47N

Flere av sakene ligger her, men du kan lese magasinet i sin helhet her:

Her kan du lese siste utgave av 68,47N.

God lesning!

Øivind Arvola