Harstad i vekst? – befolkningsprognosen sier noe annet

foto