Skal bedre rekrutteringen, nå kan virksomheter i Troms søke tilskudd

foto
Foto: Illustrasjon – Frank R. Roksøy