Stor usikkerhet rundt ny veiløsning i sentrum

foto