(iTromsø): Prisen per kilowattime (kWh) strøm er lavere i Nord-Norge enn tilsvarende dato i 2021. For resten av Norge er situasjonen helt annerledes.

Mandag beregner strømbørsen Nord Pool en snittpris på 0,12 kroner per kilowattime kWh i Nord-Norge. Tilsvarende pris i Sørøst- og Sørvest-Norge er 2,03 kroner – 17 ganger høyere.

Maksprisen i Nord-Norge vil ligge på 0,14 kroner per kWh mandag. Maksprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge er 2,36 kroner.

For Nord-Norge er strømprisen 0,33 koner lavere per kWh enn tilsvarende dato i 2021. Minsteprisen blir på 0,09 kroner per kWh mellom klokken 13 og 14, og er den laveste i landet. I Sørøst- og Sørvest-Norge er strømmen 1,57 kroner høyere per kWh enn samme dag året før.

Ifølge NTB kommer forbruksavgift på 16,69 øre per kWh til spotprisen på strøm, avgift til Enova på 1 øre per kWh og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Været tatt i betraktning er det kanskje like greit?