– Ambisjonen er alltid å ligge over landsgjennomsnittet

foto