Prisstruktur:

Pris per passering med og uten kort, abonnement.

● Bomring med 8 innkrevingspunkt rundt Harstad sentrum

● Takst: om lag 10 kroner for lett bil og 20 kroner for tung. Endelig takst fastsettes før innkrevingen starter siste kvartal 2015.

● AutoPASS-avtale gir 10 % rabatt og fordeler som timesregel og månedstak

● Timesregel er at du betaler for kun én passering uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time

● Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer i løpet av en måned

● Samme takst hele døgnet

● Innkrevingstid 15 år

Prosjekter i 2015

Fra sommeren 2015 går prosjektet inn i en svært hektisk byggefase. Foreløpig ligger det an til fem statlige og fylkeskommunale prosjekt, samt sju kommunale delprosjekt.

Statlige tiltak

Kanebogenkrysset: Anbudet lyses ut november/desember 2014. Byggestart februar/mars 2015.

Samakrysset: Riving og sanering Esso-stasjonen starter rundt årsskifte 2014/2015. Forarbeid nordre tunnelinnslag og bygging av midlertidig omkjøringsveg sommer/høst 2015. Oppstart rundkjøring Sama høsten 2015

Rundkjøring Margrethe Jørgensens vei: Rundkjøring fase 1 (midlertidig rundkjøring), samt forarbeid søndre tunnelinngang sommeren 2015.

Tunnelen: Anbudsutlysning høsten 2015, byggestart før årsskifte 2015/2016

Fylkeskommunale tiltak

Hagebyvegen: Anbudsutlysning høsten 2015. Byggestart rundt årsskifte 2015/2016

Kommunale tiltak

• St. Olavs gt. (pågår) Ferdigstillelse: Høsten 2015

● Mølnholtet – byggestart: Sommer  2015

● Fagerliveien – byggestart: Våren 2015

● Kongsvn. – Landsåsvn., byggestart: Våren 2015

● Holdeplass Harstad sykehus: Høsten 2015

● Rødbergveien – byggestart: Høsten 2015

● Gangsåsveien byggestart: Høsten 2015

● Grønnlivn./Gml. Stangnesv. byggestart:Høsten 2015

● Landsåsvn-Novkollen, planlagt byggestart: Sommer 2015

Innkrevingen foregår samtidig som det bygges. Antatt oppstart siste kvartal 2015.