Sigrid Ina Simonsen, leder av Harstad Arbeiderparti, reagerte sterkt på Frps Kristian Eilertsen forslag om å frata barn som er bosatt på asylmottak muligheten til å gå i barnehage.

Hun stiller også spørsmål ved at Eivind Stene, gruppeleder i Frp, stiller opp i en sak i lokalavisa.

- På toppen av det hele stiller en sjokkert Eivind Stene opp i lokalavisa, dagen etter kommunestyremøtet, og klager på det han mener er et forsøk på å stemple partiet som rasister, sa Simonsen til Harstad Tidende.

- Skyggelapper

Eivind Stene mener Simonsen må skille sak og person.

- Simonsen må lære seg å skille mellom snørr og bart. Dersom hun synes det er greit at det fra kommunestyrets talerstole hevdes at man ønsker seg et blendahvitt samfunn når invandring debatteres, kan det se ut som at skyggelappene er større enn fyktet, sier Stene.

- Blendahvitt er det samme som bare hvite mennesker i Norge, og den retorikken hadde jeg håpet man hadde lagt igjen på 1940-tallet. Hvis Simonsen i likhet med varaordføreren mener at den slags språkbruk er greit, og videre er sjokkert over at unndertegnede reagerer på dette, er nok lysten for fremtidens debatter havnet et sted der den ikke burde være.

- Lite tjent

Han mener innvandring- og integreringsdebatten er lite tjent med det han mener er politikere som stort sett hver gang roper om rasisme og fremmedfrykt i mangel på egne løsninger.

- Og på toppen av det hele - hvordan mener Simonsen at jeg burde tolke beskyldningen om et ønske om et blendahvitt samfunn?