Lager lokale utvalg som får talerett i nye Tjeldsund

foto