I torsdagens regionrådsmøte stod spennende saker som strategi for utvikling og økonomisk vekst i regionen, samt ny regionrådsstruktur på agendaen. Møtet startet med en presisering fra politisk leder Helene Berg Nilsen der hun viste til at rådet gjennom vedtektene ikke bare nødvendigvis er et konsensusorgan, som må være enige om alt for å gå videre med saker.

– Regionrådet kan fatte vedtak med alminnelig flertall, viste Berg Nilsen til fra vedtektene.

Ibestad kommune var ikke til stede i møtet. På vegne av dem foreslo ordfører Sigrun Prestbakmo i Salangen at debatten rundt ny struktur i regionrådene må utsettes til de er til stede.

– Det er uansett viktig at denne saken har en solid forankring. Det blir dessuten litt rart å vedta en økonomisk plan for veksten i Sør-Troms, og så legge det bort å diskutere hvilken fremtidig struktur regionrådene skal ha, sa Prestbakmo.

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, presiserte at han er opptatt av at regionrådet skal søke å oppnå konsensus i alle saker, selv om de ikke bare er et konsensusorgan.

– Jeg er også enig i at man skal søke å oppnå konsensus, men jeg synes det er en lettelse for av og til har det føltes som å stange hodet i veggen. Jeg synes det er godt å se at det er mulig å ta flertalls- eller mindretallsavgjørelser, sa Marianne Bremnes, ordfører Harstad.

For ordens skyld. Det heter også i vedtektene at «vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover regionrådets budsjett er ikke gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner».

STORE OPPGAVER: Både strategi for økonomisk utvikling og fremtidig regionrådstruktur står på sakskartet i regionrådsmøtet torsdag. Politisk leder Helene Berg Nilsen (midten), med prosjektleder Nina Dons-Hansen og daglig leder Sturla Bangstad ved sin side. Foto: Tone A. Karlsen