Lederen i Troms Senterparti, Noralf Leitring, satt i går ettermiddag i telefonkonferanse der Åslaug Haga orienterte fylkeslederne om regjeringserklæringen.

– Mitt inntrykk er at alle fylkeslederne var meget godt fornøyd med resultatet, sier Leitring.

- Den nye regjeringen har brukt vår modell for oljepolitikken i nord. Dette betyr at vi muligens sakker litt på farten, men det blir kontinuitet i letevirksomheten, sier Leitring.

Den nye regjeringen vil avvente forvaltningsplanen for nordområdene, før de tar standpunkt til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Dette kan vi så meget godt leve med fordi forvaltningsplanen kommer til neste år. Først da tar vi stilling til dette omstridte området, sier Leitring.

Når det gjelder fiskeriene blir det satt en bremsekloss på omsettelige kvoter.

– Vi skal fortsatt ha en mangfoldig fiskeflåte, sier Leitring.

GODT FORNØYD: Fylkesleder Noralf Leitring i Troms Sp er godt fornøyd med regjeringserklæringen. Foto: Harstad Tidende