– Dette er et prosjekt som skal kunne åpne opp en ny korridor i aksen mellom Lofoten og Tromsø, der nye og litt ukjente «perler» kan oppdages av reisende, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Regional utvikling

Troms Holding AS har som formål å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, innenfor den geografiske regionen Troms. Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Godt samarbeid

Harstad kommunes første søknad om helårsdrift ble avslått. Men Harstad kommune ønsker å prioritere dette prosjektet. Det ligger er godt samarbeid med Senja kommune i bunn, og ordføreren i Tromsø heier også på prosjektet.

Uforløst potensial

Utgangspunktet for søknaden er en tre års prøveperiode, med to alternativer. Enten bruk av reserveferge som går i rute i regionen eller sambandet ut på anbud.

– Dette sambandet kan knytte sammen Senja og Lofoten på en enda bedre måte, og forløse betydelig reiselivspotensial i hele regionen, særlig for Øyriket, sier Opsal, og legger til at det har lenge vært snakket om et slikt samband, og mye har skjedd med reiselivet de 10 årene.

Regional sammenheng

Harstad kommune håper søknaden skal appellere til at Troms Holding ser sammenhengene mellom tilrettelegging for næringsliv, reiseliv og samfunnsutviklingen.

– Vi går også en 1000-årsmarkering av Slaget på Stiklestad i møte, med Tore Hunds rike og vårt eget Øyrike som scene og arena. Det hadde vært fantastisk å få i gang en prøvedrift med ferge i samme anledning, sier Opsal, som er optimistisk, og mener det er riktig med et nytt forsøk på å finne finansiering.