Staten ruster opp nettsikkerheten: – Det vil komme uvær. Det vil skje graveulykker. Og det vil kunne skje sabotasje