Rester etter dieselutslippet i Osen i Medkila er ubehagelig; men ikke farlig.

Det er konklusjonen etter at Harstad brann og redning har vært på befaring i Osen i Medkila og vurdert restene etter dieselutslippet i november i 2022.

Forventet - og vil skje flere ganger

En feilfylling ved Tian-bygget i november 2022 er skylden i utslippet. Dieselen hadde gått i en overløpstank, via en oljeutskiller og videre ned i bekken like ved.

Utslippet var på rundt 1400 liter, hvor mesteparten ble sugd opp ganske raskt. Noe diesel slapp unna og gikk under isen. Det er denne dieselen som nå dukker opp igjen - i forbindelse med mildværet.

– Det var forventet, og det vil mest sannsynlig skje flere ganger, melder Harstad kommune.

Proaktive tiltak

I forbindelse med befaringen nå sent i januar, har Harstad brann og redning sendt opp en drone for å få en oversikt over omfanget av restene. Konklusjonen er at mengden diesel er mindre enn hva det ser ut til med det blotte øyet, og for liten mengde til å aksjonere mot.

Harstad brann og redning har svært god kompetanse på oljeforurensning, og har avtalt med forurenseren - som har ansvaret for å rydde opp etter seg, at det legges ut lenser så lenge det er mildvær. De må fjernes når det blir minusgrader, så de ikke fryser fast og blir et miljøproblem i seg selv.

Uheldig situasjon

– Dette er en uheldig og beklagelig situasjon, især for innbyggere med nær tilknytting til elven og Osen. Det er rimelig å anta at dette vil vedvare så lenge det ligger is i elven, og det vil dermed kunne være synlig diesel-søl i elveløpet  flere ganger frem mot våren og snøsmeltingen.  Vi har full forståelse for at dette er ubehagelig for publikum, men situasjonen er ikke farlig slik den fremstår, melder kommunen.