– Det blir feil at ordføreren skal betale av egen lomme