Her hentes bilen med den omkomne opp fra havbunnen: – Ikke mistanke om noe kriminelt

foto