Skal hjelpe elever som strever, men har store kapasitetsproblemer: – 130 saker står på vent