Ønsker at flere melder seg som vikarer: – Smittesituasjonen kan fort endre seg

foto