Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i desember

foto