350 passasjerer ventet på forsinkede avganger på Evenes

foto