Omkjøringsveier blir videreført til månedsskiftet november/desember

foto