Rivningsarbeidet er i gang, nå fjernes siste del av godsterminalen