Her ligger den tyske milliard-ubåten til kai i Harstad

foto