26. november avholdt Troms Senterparti nominasjonsmøte hvor de valgte hvem som skal stille til valg for regjeringspartiet i høstens fylkestingsvalg.

Nå krever Harstad og Kvæfjord Senterparti at nominasjonsmøtet skal erklæres for ugyldig, og at det må avholdes på nytt.

Årsaken?

«Vi har grunn til å tro at Tromsø SP brukte ulovlige delegater på nominasjonsmøtet.»

Det står i en klage ført i pennen av Sp-politikerne Espen A. Ludvigsen og Birger Holand fra de to nevnte Sp-lokallagene.

Nordlys omtalte saken først.

– Nytt nominasjonsmøte

Klagerne har fått gehør i partiet sentralt. Generalsekretær Knut M. Olsen skriver i en intern e-post VG har fått tilgang til at han mener vedtektene har blitt brutt.

«Det er avgjørende for tilliten at Senterpartiets kandidater ved fylkestingsvalget er valgt på en rett måte. Generalsekretærens råd er derfor at fylkesstyret bør gjennomføre et nytt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget i Troms, der man forsikrer seg om at utsendinger er valgt i henhold til vedtektene, og at resultatet fra nominasjonsmøtet 26. november settes til side.»

Tromsø Sp på sin side avfeier anklagene — og ønsker ikke noe nytt nominasjonsmøte.

– Det fremstår som om noen er relativt desperate etter å få nominasjonsmøtet underkjent, og feilaktige påstander tas da ivrig og ukritisk i bruk. Det er trist for hele Senterpartiet, sier lokallagsleder i Tromsø, Unni Haug.

Hun mener Tromsø Sp har alt på stell — og at dette er en omkamp for å endre listen blant de som er misfornøyd

– Vi blir brukt i en rå maktkamp. Vi kan bare legge ned hele lokaldemokratiet, om generalsekretæren skal komme rennende og overkjøre oss hver gang noen er misfornøyde.

Birger Holand i Kvæfjord Sp mener Troms Senterpartiet må avholde nytt nominasjonsmøte. Foto: Privat

Misfornøyd med resultatet

Stridens kjerne er hvorvidt alle Tromsø Sps delegater til nominasjonsmøtet er valgt på en korrekt måte.

Birger Holand i Kvæfjord Sp sier at de er misfornøyde med resultatet — og at Sør-Troms kommer svært dårlig ut på fylkestingslista.

Han mener de demokratiske prosessene og vedtektene i partiet er brutt.

– Vi har respekt for de demokratiske prosesser og er skuffet over at Sør-Troms ikke er representert med representanter blant de fire første på lista. 1/5 av velgerne våre er fra Sør-Troms, men den første kandidaten vår på lista er på niendeplass, sier han.

– Det er svært beklagelig at vi har havnet i en slik situasjon. Men vi som har klaget har ei klar forventning om at fylkesstyret lytter til tilbakemeldingen fra generalsekretæren. Det betyr at lista som ble valgt erklæres ugyldig, og at det avholdes et nytt nominasjonsmøte.

TAR KAMPEN: Unni Haug i Tromsø Sp mener at hennes lokallag har blitt ufrivillig del av en rå maktkamp. Foto: Privat

Hurtigbåt-anløp lagde krøll

I tillegg skriver de i klagen at delegatene fra Sør-Troms, som utgjorde ti prosent av de 69 delegatene, måtte dra midt i avstemningen av kandidater, fordi de måtte rekke hurtigbåten fra Tromsø til Harstad.

Dette til tross for at de skriver at de hadde opplyst om hurtigbåtavgangen i god tid i forveien. Sp-politikerne mener de ble offer for «ueffektiv møteledelse».

«Slik møteledelsen la opp møtet var det helt umulig for oss å være med på hele møtet. Dette er meget uheldig og udemokratisk.»

Dermed førte den tidlige avreisen til at Sør-Troms-delegatene ikke fikk med seg dramaet som utspilte seg.

KJEMPET OG TAPTE: Ivar B. Prestbakmo ønsket seg en plass på toppen av lista til fylkestingsvalget – men fikk nei. Her fra et møte med Sp-toppene Ola Borten Moe og Sandra Borch. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Kampvotering i øst og vest i nord

Etter flere av Sør-Troms-delegatene hadde forlatt åstedet, fulgte nemlig benkeforslag på benkeforslag i en kamp om plassene.

De fleste av dem handlet om en mann som allerede sitter på Stortinget.

Stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo var foreslått på 4. plass på lista, men under møtet ble det levert benkeforslag om å flytte ham til både første og andre plass, men han tapte begge avstemningene.

Prestbakmo har i en årrekke vært heltidspolitiker i Troms — men vil i praksis ikke kunne skjøttet et toppverv i fylket før to år inn i fylkestingsperioden — så sant ikke Borch mister sin plass i regjering.

Dramaet var heller ikke over da han hadde tapt kampen om de to første plassene. Det ble nemlig kampvotering om 4.-plassen på lista — hvor sittende Prestbakmo var innstilt, men hvor det kom motforslag om heller å velge Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen. Her vant stortingspolitikeren med knapp margin, med 31 mot 28 stemmer.

KJEMPET OM HØYERE PLASSERING: Ivar B. Prestbakmo ønsket høyere plassering enn fjerdeplass på Troms Sp sin liste. Foto: KS

Prestbakmo kommenterer benkeforslagene slik:

– Noen ønsket å foreslå meg på høyere plasseringen, og det var greit for min del.

Han sier at han ikke tar nederlaget tungt.

– Sånn er det. Jeg oppfatter ikke kampvotering som noe spesielt. Om vi ikke har det på hvert nominasjonsmøte, så har vi det ganske ofte.

– Hvorfor tar du denne kampen når du sitter på Stortinget?

– Jeg er inne som representant til 2025, men hva som skjer etterpå er det ingen som vet. Jeg synes fortsatt at fylkespolitikken er viktig og interessant.

Påstander om forskjellsbehandling

Selv om Prestbakmo klarte å forsvare fjerdeplassen ble benkeforslaget et tema i klagen på nominasjonsmøtet.

«Kandidaten ble heller ikke fremmet innen rimelig tid slik retningslinjer krever. Dette skjedde spontant i møtet. Nominasjonsmøtet voterte over hvorvidt dette skulle tillates. Med knapp margin ble det bestemt at det ble tillatt benkeforslag.»

Men da det kom forslag om å velge Lyngen-ordfører og tidligere Farmen-deltager Dan-Håvard Johnsen, heller enn den som var foreslått på lista på 6. plass, så avviste nominasjonsmøte å behandle benkeforslaget.

«Dette må anses og være forskjellsbehandling av nominasjonsmøtet, og kan ikke være lovlig.», anfører de i klagen.

Farmen-Dan-Håvard fikk dermed ikke 6.-plassen, men ble valgt på 14. plass.

FARMEN-DAN-HÅVARD: Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen Foto: TV2

Fått råd fra sentralt hold

Svein O. Leiros er fylkesleder i Troms Sp. Han forteller at fylkesstyret har mottatt klagen.

– Det har etter møtet blitt gjort kjent at det har vært brudd på partiets vedtekter, sier han til VG.

MÅ HÅNDTERE BØTTEBALLETTEN: Svein O. Leiros er leder i Troms Sp. Han har dermed hendene fulle for tiden. Foto: Sametinget

Etter fylkesstyret mottok klagen, har de henvendt seg til generalsekretær Knut M. Olsen for å få råd om hva de skal gjøre i saken. VG har fått tilgang på e-posten sendt til fylkesstyret, hvor det vises til undersøkelser gjort av generalsekretæren.

«Generalsekretærens vurdering er at valget av utsendinger ikke er i samsvar med vedtektene.»

Videre står det at delegatene er valgt på ulikt vis, men at valget av delegater på årsmøtet skjedde uten at det sto på sakslisten eller at det var varslet på forhånd — noe Olsen mener bryter med vedtektene.

GRIPER INN: Partisekretær Knut M. Olsen mener vedtektene til Senterpartiet ble brutt da Troms Sp avholdt sitt nominasjonsmøte. Foto: Espen Braata

Kan ha påvirket resultatet

Generalsekretæren peker også på hvor stor andel av delegatene Tromsø Sp hadde på møtet:

«Tromsø Senterparti hadde 16 av 69 delegater på nominasjonsmøtet, og de utgjorde dermed nesten en fjerdedel av de stemmeberettigede. Det kan derfor ikke utelukkes at dette kan ha påvirket resultatet.»

Generalsekretæren konkluderer også ved å komme med en klar anbefaling om å vrake hele den vedtatte listen, og avholde et nytt nominasjonsmøte.

Det er fylkesstyret som treffer endelig avgjørelse i saken.

Fylkesstyret skal behandle saken i et møte i januar. Leiros sier han vil lytte på hva styret har å si, men har allerede gjort seg opp noen tanker.

– Vi har vedtekter i paritet for en grunn. Nemlig at de skal følges.

Konklusjonen til generalsekretæren forstår leder i Tromsø Sp, Unni Haug, fint lite av.

– Årsmøtet har myndighet til å velge delegater til fylkespartiets nominasjonsmøte. Årsmøtet i Tromsø Senterparti valgte delegater på årsmøtet. På hvilken måte dette ikke er i tråd med Senterpartiets vedtekter er vanskelig å si, sier hun.

– Her er vi uenige med generalsekretæren om at vi har brutt vedtektene, og vi synes det er veldig trist å bli trukket inn i en maktkamp på denne måten. Dette er det siste vi trenger i Senterpartiet nå.

VG har kontaktet Knut M. Olsen for å få en kommentar til saken, men generalsekretæren har ikke besvart VGs henvendelser søndag.