I hundre år har den vært en kulturbærer og politisk pådriver - nå fyller foreningen hundre år

foto