Det kommer frem av budsjettforslaget til fylkeskommunen som ble lagt frem i dag.

Veien mellom Andenes og Bleik blir hvert år stengt flere ganger grunnet skred. Statens Vegvesen har utført skredsikringstiltak på strekningen, men ved dårlig vær har likevel veien blitt utsatt for større og mindre skred og steinsprang.

I budsjettet foreslås det nå å bygge en tunnel på 1100 meter samt ny vei på 480 meter.

Oppstartssum er satt til 2019 og byggestart i 2021. Totalkostnaden er på 263 millioner kroner.

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik, er glad for forslaget.

– Dette er vi veldig glad for fra Vesterålen sin side . Vesterålen regionråd har prioritert dette i sine innspill ved flere anledninger de siste årene.