Bjørn Ivar Mathiassen, avdelingsleder leder for Nokas Security i Tromsø og Hålogaland, er forberedt på lange køer når XXL om kort tid åpner dørene. Mathiassen har lang erfaring i Nokassystemet, og har tidligere vært med på åpningen av både Jekta og K-1 senteret i Tromsø, samt ved City Nord i Bodø.

I Harstad blir ansvarsområdet deres alt fra dirigering på parkeringsområdet og kødirigering inne i selve butikken, til trafikkdirigering ved behov på selve riks- og sideveinettet.

Flaskehalser og kaos

– All erfaring tilsier at trafikkavviklingen og parkeringen kommer til å skape flaskehalser og sikkert også kaotiske tilstander. Dersom det samme antall kunder kommer til denne åpningen som tilfellene har vært ved tidligere XXL- åpninger, er det ikke usannsynlig at prognosene om rundt 25.000 besøkende over to dager også blir tilfellet i Harstad.

– Det vil utvilsomt komplisere trafikkbildet ytterligere, i tillegg til prosjektene som pågår knyttet til Harstadpakken. Derfor har vi en stund jobbet med konkrete planer rundt trafikkavviklingen, og vil i løpet av få dager ha de fleste tiltakene på plass.

Flere titalls vakter

– Da vil vi gå bredt ut i media og andre kanaler og orientere om disse, sier Mathiassen, som legger til at Nokas vil stille med flere titalls egne uniformerte trafikkvakter på flere steder i og omkring senteret.

– Vi vil også måtte bruke politiet dersom køene skulle bli ekstra lange på de mest trafikkerte innfartsveiene, samt sørge for god back-up sikkerhet slik at nødetatene til en hver tid har fri vei, sier han.

Alt til parkering

Også senteransvarlig Ketil Benjaminsen regner med utfordringer knyttet til trafikk- og parkeringsavviklingen under åpningsdagene.

- Alt av disponible arealer på vår egen eiendom vil bli prioritert brukt til parkering. Det inkluderer selvsagt også det nye parkeringshuset som har en kapasitet på mellom 250-300 biler. I tillegg er vi i dialog med eiere av omkringliggende arealer med tanke på å få benytte disse til parkering.

– Dessverre rekker vi ikke å ferdigstille alt av utearealer til åpningen, da store områder skal fylles opp og gruses før det legges asfalt. Dette vil nok ikke stå ferdig før åpningen av Coop Obs Hypermarked 9. juni, sier Benjaminsen, og legger til;

Offisielt 10. november

– Hadde vi fått bestemme ville kanskje det beste vært om alt åpnet noenlunde samtidig, men både Jula og XXL ønsket en tidligere åpning for å få med seg sesongsalget av blant annet sykler og gressklippere. Det var en del av kontraktsinnholdet, derfor har vi valgt å gjøre det på denne måten.

– Men den offisielle åpningen av hele senteret skjer ikke før 10 november. Da er alt av butikker på plass, i god tid før julesalget setter inn, sier han.

PARKERING: Ketil Benjaminsen sier alt av disponible arealer blir tatt i bruk til parkering når XXL og Jula åpner. Foto: Andreas Isachsen
SIKKERHET: Avdelingsleder Bjørn Ivar Mathiassen(t.v.) og driftsleder Kristian Eilertsen i Nokas blir sentrale på åpningsdagen. Arkivfoto. Foto: Odd Leif Andreassen