Da vil en del av fartøyene som deltar i en større øvelse ankomme Tromsø for helge-opphold.

I tidsrommet 24. oktober til 11. november vil Sjøforsvaret øve i Nord-Norge med store deler av den seilende flåte.

Fredag 28.oktober vil en del av fartøyene ankomme Tromsø for helge-opphold.

I Tromsø har generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Jan Eirik Finseth, invitert det offentlige Tromsø til en orientering og samtale omkring de endringer som skjer i Sjøforsvaret frem mot 2010.

Orienteringen vil finne sted om bord i minesveiperen KNM Alta ved kai i Tromsø fredag 28. oktober kl 11.30.

OPPLAG: KNM «Vidar» deltar for tiden på øvelse Open Spirit utenfor Litauen. Skipet kan bli lagt i opplag neste år.