Økonomisk krise for Avinor: – Ikke tilbake til normal drift før i 2024

foto