Kraftig økning i antall unge ruskjørere i Troms: – Frykter for julebordsesongen

foto