Vil ha penger til utbygging – kommunedirektøren sier nei