Over 100 ledige lærlingplasser i Harstad: Utfordrer spesielt én bransje til å komme på banen

foto