Det forteller varehussjef André Haukebøe Windstad til Harstad Tidende

– Jeg har fulgt med på innsamlingen og har latt meg imponere over engasjementet. Når vi har mulighet til å bidra, vil vi selvfølgelig støtte en så god sak, sier han.

De har bestemt seg for å gi 50.000 kroner, for de mener det er kjempeviktig at lokalsykehuset har det mest moderne utstyret.

Varehussjef André Haukebøe Windstad sier det er en stor fordel at pasientene som skal i en robot slipper lange reiser når de skal til sykehus. Foto: Odd Leif Andreassen

– Det gjør det at fagfolk vil jobbe her, og pasientene slipper lange og slitsomme reiser. Jeg tror også at jo flere maskiner vi får i nord, vil være med på å senke ventetidene. Flere får hjelp raskere, og kommer seg kanskje kjappere tilbake på jobb, sier han.

HUSKER DU DISSE 20 GIVERNE:

Det har i sommer vært en stor innsamlingsaksjon for innkjøp av en operasjonsrobot til sykehuset i Harstad. Roboten koster vel 20 millioner. Det er samlet inn nærmere 15 millioner og Harstad kommunestyre bevilget inntil åtte millioner til maskinen.

Årlig gjennomføres det 3.500 operasjoner ved sykehuset i Harstad. Sykehuset mener det skal kunne utføres rundt 350 operasjoner med roboten. I stedet for at inngrepene gjøres med åpen kirurgi, kan den samme operasjonen gjøres med kikkhull. Legen som bruker roboten kan utføre inngrepet raskere og mer presist, og det blir mindre komplikasjoner. Sykehuset opplyser at robotkirurgien vil gi kortere liggetid, noe som øker kapasiteten på sykehuset i Harstad.

De største private giverne er Jeanette og Søren Bothners legat med tre millioner. Per Strand Eiendom med to millioner, Sparebanken 68 grader nord/sparebankstiftelsen med to millioner og Nordic Gruppen med én million.

Styret i foreningen består av Ronald Walquist (t..v), Per Inge Strand, Sverre Utvåg og Gina Marie Johansen. Foto: Odd Leif Andreassen

Bak innsamlingen står Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad. Styreleder er Per Inge Strand og styremedlemmer er Ronald Walquist, Sverre Utvåg og Gina Marie Johansen.

Innsamlingsaksjonen er ikke over, og de som ønsker å gi kan bruke konto 4730.21.28045 i Sparebank 68° Nord, eller vipse til 823451.