– Den 150 år gamle arvefesteavtalene gjelder fortsatt

foto