Politikerne sa nei, men Stian Arntzen bygger likevel

foto