– Omlegging av riksveien i sentrum vil få økonomiske konsekvenser

foto