Her må du benytte deg av omkjøringsvei og bru til sommeren

foto