Om få måneder går Henry Sverre Andersen ut av rådhuset som kommunalsjef for siste gang. Foto: Odd Leif Andreassen

En lang og lærerik skoledag er over

Ungene skal fortsatt lære å oppføre seg, skrive, lese, regne og lære seg flere språk på skolen. Disse grunnprinsippene har ikke endret seg i de 42 årene Henry Sverre Andersen har vært i skolevesenet.