Foreslår kjønnsnøytralt register over fiskere

foto