Med nytt hotell og flere rom i byen, trenger næringen nye kunder: – Vi må jobbe steintøft